அர்ச்சுனனின் தமிழ்க் காதலிகள்

 Publisher: காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில்.
 Published: Jul, 2012
 Category: கட்டுரை
 Pages: 223

புகழேந்திப் புலவர் பெயரிலுள்ள பாரதம் தொடர்பான 15 கதைகளில் சுருக்கம் இந்தக் கதைகள் எல்லாம் அம்மானை வடிவில் உள்ளன அல்லிஅரசாணி மா பவளக்கொடி மாலை அபிமன்னன் சுந்தரி மாலை ஆரவல்லி சூரவல்லி கதை ஏணி ஏற்றம் பஞ்சபாண்டவர் வனவாசம் திரௌபதி குறம் திரவுபதி அம்மானை மின்னொளியாள் குறம் வித்துவான் குறம் பொன்னுருவி மசக்கை கர்ண மகாராஜன் சண்டை குருகுல மக்கள் கதை அரவான் கதை ஆகிய பதினைந்து கதைகள் இதில் உள்ளன இந்தக் கதைகளைப் பற்றிய விரிவான ஆய்வுக் கட்டுரையும் உண்டு ஒவ்வொரு கதைக்கும் பழைய வரைபடங்கள் இந்நூலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன இந்தப் படங்கள் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அம்மானைப் பாடல்கள் நூல்களில் உள்ளவை.